Ceník

Jednotné ceny pro účetnictví i daňovou evidenci

  • jednotková cena - 25 Kč za položku v účetním deníku
  • měsíční paušál - od 50-ti účetních dokladů za měsíc a obratu 300 000 Kč za měsíc paušál 3 000 Kč/měsíc + za každých 25 dokladů navíc 500 Kč navíc
  • roční zpracování - od 50-ti účetních dokladů/rok paušál 1 500 Kč, za každých 25 dokladů navíc 500 Kč navíc
  • vedení účetnictví v cizí měně - příplatek 20% z celkové ceny u všech předešlých variant

Mzdy

malé i velké organizace 170 Kč/1 zaměstnanec/měsíc vč. styku s úřady, vedení personální agendy, pracovní smlouvy, docházky, cestovní náhrady, nemocenské dávky, srážky, ostatní

Ekonomická správa domů SVJ, bytových družstev

  • 60 Kč/měsíc/bytová jednotka - vedení účetnictví
  • 40 Kč/měsíc/bytová jednotka - ekonomická správa (předpis, evidence plateb, vyúčtování záloh, příspěvků do fondu oprav, ostatní)

Daňové poradenství, ostatní

  • 500 Kč/hod daňové, účetní konzultace-poradenství
  • 3 000 až 4 000 Kč/rok za zastupování daňového poradce při podání daňového přiznání
  • audit dle rozsahu a požadavku auditora