Nabídka služeb

SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ, FYZICKÉ SUBJEKTY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SVJ, BYTOVÁ DRUŽSTVA, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ


Vedení účetnictví, daňová evidence

Účetní knihy,účetní závěrky, inventury, daně, hlášení Intrastat, statistické výkazy, cizí měna, elektronické výstupy, výkazy, outsourcing.

Mzdová, personální agenda (velké i malé organizace)

Výpočet mezd, pracovní smlouvy, osobní karty, cestovní náhrady, stravenky, benefity, životní pojištění, penzijní připojištění, nemocenské dávky, úvěry, hypotéky, elektronické výstupy, výkazy, outsourcing.

Ekonomická správa domů SVJ, bytových družstev

  • předpis, evidence plateb záloh na služby a příspěvků do fondu oprav, jejich zajištění (elektronické bankovnictví), vyúčtování záloh na služby a příspěvků do fondu oprav
  • pasportizace domů, bytů, nebytových prostor, právní, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy
  • vedení účetnictví, mezd, zpracování účetní závěrky, daňového přiznání

Daně

Daňová přiznání, daň. optimalizace, účetní a daňové poradenství, elektronické výstupy, výkazy.

Ostatní produkty

Ekonomické hodnocení firmy, evidence majetku, skladu, saldokonta, hodnocení zakázek, středisek.

Elektronické komplexní zpracování účetnictví i mezd, elektronické výstupy i v cizím jazyce, homebanking, outsourcing.

Spolupráce s odborníky z řad daňových poradců, auditorů, právníků.